نخستين تمرين بارسا در نيويورك

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

بارســلونا براي بازي بامــداد فردا با يوونتوس در نيويــورك در چارچوب جام قهرمانان بينالمللي خود را آماده ميكند و در بدو ورود به فرودگاه بازيكنان بارسلونا مورد توجه هواداران قرار گرفتند. در حالي كه ليونل مســي با استقبال گرم هواداران مواجه شــد و نامــش را آواز ميخواندند، نيمار هم از ديگــر بازيكنان محبوب اين تيم بود. لوييس ســوارس هم تشويق شد اما بيشتر توجهها معطوف به مسي و نيمار بود. نخســتين جلسه تمرين هم با حضور 26 بازيكن برگزار شــد و ارنستو والورده خود را براي نخســتين ديدار پيشفصل بهعنوان مربي بارســلونا آمــاده ميكند. بارســا بعد از اين بازي به شرق ميرود تا با منچستريونايتد در مريلند ديدار كند و بعد از آن نوبت به ال كالسيكو ميرسد كه در ميامي فلوريدا برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.