پورعلي در گل گهر سيرجان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

امين پورعلي بازيكن گيالني فصل گذشــته آلومينيوم اراك كه به تيم ليگ برتري نفت آبادان پيوسته بود از اين تيم جدا شد و به گل گهر سيرجان پيوســت. او سابقه بازي در تيم پاس همدان در ليگ يك را در كارنامه دارد. در همين راستا شروين تيموري دروازهبان سابق تيم ملي نوجوانان و جوانان با عقد قراردادي به فجرسپاسي شيراز پيوست. تيموري سهميه زير 21 سال اســت. گلگهر با جذب بازيكناني همچون احمد حسن زاده، محمد غالمي، محمد درويشــي ...و نسبت به فصل قبل قدرتمندتر شده و انتظار ميرود كه اين تيم بهتر از گذشــته نتيجه بگيرد. ايــن تيم تا چند هفته مانده به پايان فصل قبل، از مدعيان اصلي صعود بود اما به يكباره چند شكســت متوالي را تجربه كرد و از صدر جدول دور ماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.