حامد نورمحمدي جايگزين طيبي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حامد نورمحمدي مدافع ســابق تيمهاي راهآهن و ملوان براي تقويت خط دفاعي به تيم پارس جنوبي جم پيوست. نورمحمدي سابقه شاگردي تارتار در تيم راهآهــن را دارد و اين دومين بار اســت كه با اين سرمربي همــكاري ميكند. حامــد برادر رضا نورمحمدي كاپيتان سابق پرسپوليس است. به نظر ميرســد حضور حامد نورمحمــدي در پارس جنوبي جم به اين دليل اتفاق افتــاد تا اين بازيكن جايگزين محمد طيبي شود.

با اين اتفاق بعيد نيست بازوبند كاپيتانــي پارس جنوبــي جم هم به نورمحمدي برسد. پارس جنوبي جم در آخرين بــازي تداركاتياش مقابل خونــه به خونه به ميــدان رفت و در نهايت با يك گل از اين تيم ليگ يكي شكست خورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.