ويسی جونيور را پسنديد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

با تأييد عبدا... ويسي سرمربي استقالل خوزستان مهاجم برزيلي كه در تمرينات اين تيم حضور داشت در آســتانه عقد قرارداد گرفته است. جونيور مهاجم برزيلي كه در هفته اخير به تمرينات استقالل خوزستان آمده بود نظر مثبت سرمربي اين تيم را جلب كرد تا ويسي عملكرد فني او را تاييد كند و از باشگاه بخواهد قراردادش را ثبت كند. جونيور آزمايشهاي پزشكي را هم در تهران پشت سر گذاشته و مسووالن استقالل خوزستان در حال انجام امور مربوط به قراردادش هستند تا هر چه زودتر وضعيت اين بازيكن نهايي شود. قبل از اين بازيكن، عليرضا زندوي مدافع فصل گذشته فجرسپاسي هم به استقالل خوزستان پيوست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.