بازيکن بويراحمدی به تيم نوجوانان دعوت شد

Iran Varzeshi - - امید ایران صفر - امید عمان 2 -

كادر فنی تيم ملی فوتبال نوجوانان يك بازيكن ديگر را به اردوی تداركاتی اين تيم دعوت كرد. با اعالم عباس چمنيان، ســرمربی تيــم ملی فوتبال نوجوانان، امير جانیپور از استان كهگيلويه و بويراحمد به اردوی تداركاتی تيم ملی نوجوانان كه از امروز (دوم مردادماه) در مركز ملی فوتبال ايران برگزار میشــود، اضافه شد. گفتنی است اين اردو تا هفتم مردادماه ماه ادامه خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.