نخستين بازي 90 دقيقهاي رضاييان

تساوي اوستنده مقابل لیل

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مدافع ايراني اوستنده بلژيك برابر ليل فرانسه 90 دقيقه در زمين حضور داشت و بازي قابل قبولي انجام داد. اوستنده بلژيك در ديداري تداركاتي و در فاصله هشت روز مانده به نخســتين مسابقه ژوپيلر ليگ، با استفاده از رامين رضاييان در تركيب اصلي خود به مصاف ليل فرانســه رفت. اوستنده كه در مرحله مقدماتي ليگ اروپا هم بايد به مصاف مارسي برود ديداري دوستانه با يك تيم فرانسوي برگزار كرد و در پايان به تساوي بدون گل مقابل ليل رضايت داد. رضاييان بعد از پيوستن به اوستنده بلژيك براي نخستين بار به طور كامل در تركيب اين تيم حضور داشت. برنامه بازی های مقدماتي جام جهاني پنجشنبه 96/6/9 كره جنوبي............................................................................ ايران، ساعت: 16:30 چين ...................................................................................... ازبكستان، ساعت: 14 سوريه ........................................................... قطر، ساعت: 14

سهشنبه 96/6/14 ايران ...................................................... سوريه، ساعت: 20:45 قطر ................................................................................................ چين، ساعت: 14 ازبكستان ................................................ كره جنوبي، ساعت: 14

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.