برد شالروا با كاوه رضايي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

شــارلروا كــه در اردوي پيــش فصل آلمان به ســر ميبرد مســابقهاي دوستانه برابر فورتونا دوســلدورف در ورزشگاه پاول جانس انجام داد كــه كاوه رضايي برخالف ديدارهاي تداركاتي قبل از روي نيمكت كار را آغاز كرد.

شــارلروا در اين مســابقه بــا گلهاي دودي لوكباكيــو و كريس بديــا در دقايق 22 و 28 موفق شد دوسلدورف را شكست دهد. رضايي از دقيقه 64 جانشــين ديويد پولت شد و تا پايان در بازي حضور داشت. شارلروا آماده حضوري موفق در ليگ بلژيك ميشود. اين تيم فصل قبل توانست عنوان ششم اين رقابتها را به دست بياورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.