روياي آقاي ستاره

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

مارسلو اگر واقعيت را گفته باشد، اين عكس همه روياهاي او را به تصوير كشده است. همه روياها كه نه اما شايد بزرگترين روياي مدافع برزيلي رئال مادريد همين بود كه اسطوره بسكتبال آمريكا را از نزديك ببيند. 10 سالي ميشود كه مارسلو برزيلي پيراهن رئال مادريد را به تن دارد و در اين سالها بارها قهرمان شده است. او بعد از جام جهاني 2014 كه كشورش ميزبان آن بود، بهعنوان بهترين مدافع چپ جهان فوتبال معرفي شد و در فصل ‪2016 -2015‬ در تيم منتخب فيفا جاي گرفت اما انگار در تمام اين سالها روياي ديدار با شكيل اونيل را در سر داشته كه حاال شگفتزده از اين اتفاق، عكس خودش در كنار ستاره بسكتبال را منتشر كرده و نوشته: «رويايم برآورده شد. بزرگترين شخصيت. ممنون رفيق بزرگ.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.