بازگشت به ياد ماندني

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

خطاي چيرو فرارا بر روي مهدي مهدويكيا. 17 سال پيش بود؛ بازي هامبــورگ- يوونتوس در ليگ قهرمانان اروپا در ورزشــگاه فولكس پارك آلمان. بندرنشينان هامبورگ برابر تيمي قرار گرفتند كه پر از ستاره بود؛ فاندرسار، دلپيرو، داويدز، كونته، فيليپو اينزاگي و حتي زيدان. درخشانترين ستاره آن بازي اما بازيكن ايراني هامبورگ بود؛ مهــدي مهدويكيا كه يك گل زد، يك پــاس گل داد و يك پنالتي هم گرفــت تا تيمش در خانه به ايتالياييها نبــازد. گل تودور براي يوونتوس را يبوآه پاسخ داد و پشتبندش اينزاگي دو گل ديگر براي يوونتوس زد اما كســي كه ورق بازي را برگرداند، مهدويكيا بود. در دقيقه 65 دروازه فاندرســار را باز كرد و 7 دقيقه بعد با خطاي فرارا در محوطه جريمه ســرنگون شــد تا داور نقطه پنالتي را نشان دهد. گل چهارم هامبورگ را هم مهدي به نيكو كواچ پاس داد اما 6 دقيقه بعد پنالتي اينزاگي بازي را به تساوي ‪4 -4‬ كشاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.