سالم به لیگ

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

مهمترين مسابقه امروز پرســپوليس- فوالد است كه ساعت 21 از شبكه ســه پخش ميشود. شــبكه ورزش هم بازي بارسلونا- منچستريونايتد را ســاعت 4 بامداد پخش ميكند، منچسترســيتي- رئال مادريد را ساعت 7:30 و بازي اينترميالن- بايرن مونيخ را ساعت 16 روي آنتن ميبرد. بازي تيمهاي هيات فوتبال قم و شــهرداري ساوه در ليگ برتر فوتسال ساعت 18 پخش ميشود و ساعت 21 هم اســتقالل خوزستان- تراكتورسازي. شبكه ورزش ساعت 21 جمعه سپاهان- سايپا را روي آنتن ميبرد و بازي صنعتنفت و استقالل در همين ساعت از شبكه سه پخش ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.