مدال نقره دوبل و برنز انفرادي پروتور اردن به ایران رسيد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

راديــن خيام و محمد امين صمدي، دو مليپوش كشــورمان در فينال مسابقات پروتور اردن، در بخش دوبل مغلوب تيم چين تايپه شدند.

در ادامه رقابتهاي پروتور جهاني تنيس روي ميز اردن، تيم دوبل ايران متشــكل از رادين خيام و محمدامين صمــدي مقابل چين تايپه با نتيجه 3 بر صفر مغلوب شــدند و به مدال نقره رسيدند. در بخش انفرادي هم رادين خيام از رسيدن به فينال بازماند و به مدال برنز مشترك رده نوجوانان دست يافت. به اين ترتيــب كار نمايندگان ايران در اين رقابتها با يك برنز و يك نقره به پايان رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.