آنچلوتي: مصدوميت ريبري جدي نيست

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

كارلو آنچلوتي گفت مصدوميت فرانك ريبري در جريان ديدار دوستانه بايرنمونيخ بــا اينترميالن كــه به برد 2 بــر صفر تيم ايتاليايي انجاميد، جدي نيست. ريبري بعد از خطاي ميالن اسكرينيار مدافع حريف در نيمه اول اين بازي در سنگاپور مصدوم شد و به بيرون زميــن انتقال يافت. بايرن فصل جديد خود را 14 مرداد در ديدار سوپرجام برابر بوروسيادورتموند شروع ميكند و قرار است بال فرانســوي براي اين بازي آمادگي كامل را به دست آورد.

آنچلوتــي گفت:«بريدگي كوچكي در قوزك پاي او به وجود آمد، بخيه خورد، سه يا چهار روز ديگر ميتواند بازي كند.»

بايرنمونيخ در چهار بازي خود در جام قهرمانان بينالمللي سه شكست داشته، در ضربات پنالتي به آرســنال باخته و با 4 گل مغلوب ميالن شــده و اين ســومين باخت قهرمان پنج دوره اخير بوندسليگا در چهار بازي ايــن جام بــود. ادر، مهاجم تيم ملي ايتاليا هر دو گل اين بازي را با ضربه سر زد.

اما آنچلوتي بعد از آخرين بازي تيمش در تور پيشفصل از عملكرد بازيكنان جوان خود ابــراز رضايت كرد:«نتيجــه اهميتي ندارد. من هميشه به بازي توجه دارم. مقابل ميالن خوب بازي نكرديم اما اين يكي خوب بود. ما راحت گل خورديم. نميخواستم به بازيكنانــي كه مقابل چلســي بــازي كرده بودند، فشار زيادي بياورم بنابراين بازيكنان آكادمي را بــه ميدان فرســتادم كه خوب بودند. خوشحاليم در اينجا بازيهاي مهمي كرديــم كه براي آمادهســازي ما مفيد بود. حاال به آلمان برميگرديم و براي سوپرجام آماده ميشويم.» كارلتو همچنين از عملكرد رناتو سانچس، هافبك 19 ساله پرتغالي ابراز رضايــت كرد. او فصل قبل نتوانســت براي بايرن اثرگذار بازي كنــد و احتماال به تيم ديگري قرض داده ميشــود تــا زمان بازي بيشتري به دست آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.