پيروزي پرگل نساجي در بازي تدارکاتي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مازندران در ديداري تداركاتي مقابل تيم اميد اين باشگاه با نتيجه 5 بر يك به برتري رســيد. مجتبی بيژن 2( گل)، مرتضی غالمعلی تبار، مجتبی ممشــلی و حســين كريمی زننده گلهاي تيم بزرگساالن نساجي بودند. تك گل تيم اميد نساجي از روي نقطه پنالتي توسط كاپيتان اين تيم سيدعليرضا حســيني به ثمر رسيد. نماينده مازندران در ليگ دسته اول در هفته نخست رقابتهاي ليگ دسته اول در بوشهر ميهمان ايرانجوان اين شهر خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.