اعتراض‌علیپور‌ثبت‌رسمی‌شد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

مهاجم پرسپولیس به دنبال پاک كردن كارت قرمز

علی علیپور مهاجم تیم فوتبال پرســپولیس اعتراضش را به طور رسمی ثبت کرد. اعتراض علی علیپور تحت شماره 4٥72/110 مورخ 9٦/٥/7 نسبت به کارت زرد در بازی با فوالد، در دبیرخانه سازمان لیگ ثبت شد تا از طریق اتوماسیون به دبیرکل فدراسیون ارسال و از آنجا به کمیته انضباطی ارجاع گردد. علیپور در بازی با فوالد با دریافت کارت زرد دوم از میدان اخراج شــد اما نســبت به اخراجش معترض است و دنبال پاك کردن این کارت قرمز از طریق قانونی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.