انتظار چينيها از کيروش: با تمام قوا به سئول برويد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رسانههاي چيني اميدوارند كه تيم ملــي ايران بتواند با پيروزي در دو بازي خود، شانس صعود چين به جام جهاني را افزايش بدهد.

به گزارش اسپورت چين، تيم ملي فوتبال چين شانس ناچيزي براي صعود به جام جهاني دارد.

بــا ايــن حــال آنها هنوز دســت از تالش بر نداشــتهاند. ميتــوان اين برداشت را داشــت كه سرنوشت صعود پرجمعيتترين كشور جهان در اختيار مردان كارلوس كيروش است.

چيــن در صورتي به جــام جهاني صعود خواهد كرد كه ايران هر دو بازي خود را پيروز شود و چين بتواند دو بازي پايانــي خود را با برد به پايان برســاند. به همين خاطر روزنامه اســپورت چين نوشت: «متاسفانه آنطور كه شنيده شده است، كارلوس كيروش قصد دارد با تيم دوم خود در دو بازي پاياني شركت كند و اين خبري ناگــوار براي فوتبال چين اســت، چون در اين صــورت اگر ايران در دو بــازي خود پيروز نشــود، ديگر بايد با جام جهانــي وداع كرد كه البته خود فوتبال چين مســوول اين شكست خواهد بود نه سرمربي كه ميخواهد تيم مورد نظرش را به زمين بفرستد.»

تيم ملي فوتبــال ايران بايد بعد از بازي با كره جنوبــي در خانه به مصاف سوريه برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.