اعتراض‌هواداران‌االهلي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

به نقــل از روزنامــه النادي عربســتان، هواداران االهلي از فهد بن خالد، رييس باشگاه االهلي درخواســت كردند در سريعترين زمان ممكن پرونده جذب بازيكنان جديد را ببندد تا ربروف، سرمربي تيم بتواند تاكتيكهاي الزم براي ديدار پيش رو مقابل پرسپوليس ايران در ليگ قهرمانان آسيا را انجام دهد. اين اعتراض هواداران االهلي عربســتان به اين خاطر است كه تيمها 7 روز ديگر فرصت دارند تا فهرست آسيايي خود را به ایافسی ارائه دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.