تمرین آبی ها پشت درهاي بسته

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

تمرين ديروز استقالل بدون حضور خبرنگاران و تماشاگران برگزار شد. با تصميم كادر فني اســتقالل، تمرين ديروز آبيپوشان ساعت 18:30 بدون حضور خبرنگاران و هواداران در كمپ باشــگاه برگزار شد. تيم استقالل روز جمعــه در اولين بازي هفدهمين دوره ليگ برتر با نتيجه يك بر صفر نتيجه را به صنعت نفت آبادان واگذار كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.