گل نزدن های شيمبا شروع شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهاجم برزيلي تيم نفت آبادان در دقايق پاياني مسابقه با استقالل موقعيتي استثنايي را از دست داد كه شانس آورد به ضرر تيمش تمام نشد. لوسيانو پريرا كه فصل گذشته بهترين گلزن تيم گسترش فوالد تبريز بود، با انگيزه زيادي راهي نفت آبادان شده است. از اين رو فراز كمالوند نيز حســاب ويژهاي روي شيمبا براي فصل هفدهم ليگ برتر باز كرده است. با اين حال شيمبا در نخستين بازي ليگ نتوانست در امر گلزني موفق باشد.

مهاجم برزيلي نفت آبادان دو موقعيت خوب نيز مقابل استقالل براي گلزني به دســت آورد اما با بــي دقتي اين فرصتها را هدر داد تا شــانس گلزني در بازي نخست را از دســت بدهد. موقعيت مهمي كه شــيمبا از دســت داد به دقايق پاياني برمي گــردد كه به راحتي ميتوانســت نتيجه بــازي را 2 بر صفر كند. ايــن بازيكن روي يك ضدحمله در حالي كه فريد كريمي را نيز در كنار خود داشت و گزينه پاس بود، با مهدي رحمتي تك به تك شد اما با عملكردي ضعيف نه تنها پاس نداد كه شوت هم نزد تا بهترين فرصت نفت آبادان براي 2 بر صفر كردن بازي از دست برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.