راهيابي دو ايراني به فينال مسابقات بازيهاي جهاني موي تاي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دو نماینــده تیم ملي موي تاي ایران در مســابقات بازيهاي جهاني لهســتان توانســتند به فینال این رقابتها راه یابند. مسابقات بازيهاي جهاني موي تاي از روز گذشــته در کشور لهستان آغاز شده که در روز نخست این رقابتها دو نماینده ایران به فینال این رقابتها رسیدند.اولین نماینده ایران در وزن 63 کیلوگرم علي زرین فر بود که موفق شد پس از سه راند مبارزه با امتیاز 30 بر 27 بر اسکار سیگرت از کشور میزبان پیروز شود و به فینال صعود کند. حریف زرین فر در فینال این رقابتها ایگور لیوبچنکو از اوکراین خواهد بود. دیگر مبارز ایران در نیمهنهایي وزن 71 کیلوگرم هم مسعود مینایي بود که توانست با امتیاز 30 بر 27 بر پاول دزیالندزیک باروسي پیروز شود و به فینال وزن خود راه یابد. حریف مینایي در مبارزه امروز سوپاچاي مونسانگ تایلندي است که در جهان مشهور به سوپرمن بانچامک است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.