نيمار امروز در دوحه بازيكن پاری سن ژرمن میشود؟

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

انتقال نیمار به پاریســنژرمن در مراحل نهایی است و اکیپ به نقل از روزنامه قطری الوطن خبر داد که ستاره برزیلی قرار است امروز برای انجام آزمایشات پزشکی به دوحه برود. او در آنجا با ناصر الخالیفی، مدیر قطری باشــگاه پاریســنژرمن هم مالقات خواهد کرد.

نیمار در پایان تور آمریکایی بارسا به اسپانیا برنگشت و برای برنامههای تبلیغاتی به چین رفت. او دیروز در شــانگهای بود، ولی درباره انتقالش به تیم فرانســوی هیچ صحبتی نکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.