تمرين بسته شد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بنابر اعالم محمود خوردبين تمرينهای سرخپوشان تا بازي با تراكتورسازي كه در تبريز برگزار خواهد شد، پشت درهاي بسته انجام ميشود. سرپرست تيم پرسپوليس در اين ارتباط از هــواداران تقاضا كرد با توجه به اين تصميم، بــراي حفظ نظم تمرين از تجمع مقابل ورزشگاه خودداري كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.