آنالیز دوباره تراكتور

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

آخرين تمرين پرسپوليس پيش از بازي با تراكتورسازي تبريز ظهر امروز در ورزشگاه شــهيد كاظمي برگزار ميشود. برانكو قصد دارد پس از ايــن تمرين، فيلم بازي تراكتور مقابل اســتقالل خوزستان را براي بازيكنان پرسپوليس پخش كند و آناليزور پرسپوليس در حضور ســرمربي اين تيم به تشريح نقاط ضعف و قوت شاگردان گل محمدي بپردازد. كادر فني پرسپوليس ديروز با آناليز خود از تراكتورسازي، بازيكنانشــان را آماده ديدار پنجشنبه در تبريز كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.