با‌حضور‌كاكا،‌ويا،‌جووينكو‌و‌شواي ‌ناشتايگر

رئال برابر منتخب MLS بازي ميكند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

تيم منتخب ستارگان MLS قرار است به مصاف رئال مادريد برود. بهترين بازيكنان ليگ آمريكا، مانند كاكا، باســتين شوايناشتايگر و تيم هاوارد در روزهاي اخير تمرين كردهاند تا آماده اين بازي شــوند. دو تيم در ورزشگاه سولجر فيلد شيكاگو به مصاف هم ميروند كه خانه تيم شــيكاگو فاير اســت. طرفداران اين تيم خوشــحالند شوايناشتايگر كه عضو اين تيم است، در اين مسابقه حضور مييابد.

ديگر بازيكن اين تيــم ژل وندام، مدافع بلژيكي لسآنجلس گلكســي است. او سال گذشته هم در تيم منتخب ســتارگان MLS حضور داشت و با اين تيم مقابل آرسنال دو بر يك شكست خورد.

اين بازيكن بلژيكي گفته كــه بازيكنان منتخب MLS ميخواهنــد مقابــل قهرمان الليــگا و ليگ قهرمانان خودي نشــان دهند: «اين بازي دوســتانه و براي نمايش اســت اما در اينگونه بازيها، نميتوانيد عملكرد ضعيفي داشــته باشــيد. رئال يكي از بهترين تيمهاي دنيا اســت و ما نميخواهيم شرمسار شويم. ما بايد متمركز و آماده بمانيــم.»كاكا از تيم اورالندو ســيتي با تيم ســابقش رودررو خواهد شد. همچنين بازيكنان مشهور پرشماري در منتخب MLS حضور دارند. جوزي آلتيدور، مهاجم ســابق ساندرلند كه در تيم تورنتو افســي بازي ميكنــد، به همراه جيوواني دوسســانتوس، مهاجم ســابق بارســلونا و تاتنهام و مايكل بردلي، بازيكن سابق اســتونويال هم هستند. همچنين داويد ويا، مهاجم ســابق تيم ملي اســپانيا و سباســتين جووينكو، بازيكن ســابق يوونتوس هم حضور دارند. داماركوس بيزلي 53ســاله هم پنجمين حضورش در تيم منتخب MLS را خواهد داشت. اين بازي پايانبخش تور آمريكاي رئال مادريد خواهد بود و آنها پس از اين ديدار بــه اروپا برميگردند تا آماده ديدار با منچستريونايتد و بارسلونا شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.