مبعلي:‌از‌دايي‌و‌ منصوريان‌ممنونم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ايمان مبعلي بعد از ســالها دوري از فوالد خوزستان بار ديگر به اين تيم برگشــت تا بازيهاي خوبش را در تيم قرمز اهوازي تكرار كند. مبعلي كه اميد زيادي به موفقيت تيمش در فصل هفدهم دارد، در مورد انتخابش بهعنوان برترين پاسور ليگ شانزدهم، شرايط خودش، فوالد خوزستان ...و صحبت ميكند. چرا در بازي هفته اول مقابل پرسپوليس شكست خورديد؟

فكر ميكنم اين تيم يكي از مدعيان اصلي قهرماني آسيا است. اين را بدون تعارف ميگويم. پرسپوليس 3 عامل دارد كه ميتواند قهرمان آسيا شود. كادر فني، بازيكنان و تماشاگران اين تيم مكمل يكديگر هستند و ما در هفته اول بايد با چنين تيمي رقابت ميكرديم. از طرفي چند مصدوم داشتيم و شانس ما براي امتياز گرفتن در اين مسابقه خيلي كم بود. ظاهرا در اين يكي، دو سال قصد خداحافظي داشتي اما پيشنهاد فوالد مانع از اين كار شد. من در 3 ، 2 ســال گذشــته به خداحافظي خيلي فكر و سعي كردم با اين موضوع كنار بيايم. اعتقادم اين اســت تا زماني كه يك بازيكن بتواند بازي كند بايد اين كار را انجام دهد. سخت است فوتباليست به يك باره از فوتبال كنار برود. البته بعضي مواقع يك بازيكن مجبور ميشــود به خاطر مصدوميت اين كار را انجام دهد. من به خيلي از بازيكنان حق ميدهم تا جايي كه ميتوانند بازي كنند. فوتبال براي ما فوتباليها وابستگي ايجاد كرده.

با اين شــرايط كه ميگويي يكي، دو ســال است به خداحافظي فكر ميكني به عنوان بهترين پاســور ليگ دست پيدا كردي. راز اين موفقيت چيست؟

در ابتدا بايد از ‪3 2،‬ نفر تشكر كنم. اول از آنها كه من را انتخاب كردند و به من راي دادند. سخت است از بين بازيكنان، تيمهاي استقالل و پرسپوليس يك نفر از نفت بهعنوان بهترين پاسور انتخاب شود. من نميدانم چه كساني راي دادند اما از آنها ممنونم. تشــكر دومم را از عليرضا منصوريان و علي دايي ميكنم كه در اين دو سال اخير برايم خيلي زحمت كشيدهاند. تشكر سوم از همتيميهاي عزيزم در نفت است چون آنها خيلي روي موفقيت من تاثير داشتند و خيليها هم توپهايي را كه من به آنها دادم ، تبديل به گل كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.