تارتار: زدن ۴ گل به گسترش فوالد يك اتفاق بود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهدي تارتار ســرمربي پارس جنوبي جم كه تيمش را براي بازي هفته دوم مقابل پيكان و اولين پيروزي خانگــي در ليگ برتر آماده ميكند، درباره بــازي روز جمعه ميگويد: «اين اولين بازي خانگي ما در ليگ برتر به حســاب ميآيد و به دنبال اين هســتيم تا نهايت استفاده را از بازي در شهرمان ببريم. خوشبختانه ورزشگاه جم با زمين چمن مناسب از هر نظر آمادگي ميزباني از حريفان ما را دارد و كمك ميكند تا تيمها برنامههاي تاكتيكي خود را در زمين پياده كنند. پيروزي 4 بر يك ما مقابل گسترش فوالد يك اتفاق بود چون نه گسترش تيمي است كه در ديدارهاي آينده خود با اين اختالف به تيمي ببازد و نه شايد براي ما اين اتفاق دوباره تكرار شــود. البته كه از عملكرد شــاگردانم در بازي اول رضايت كامل دارم. مساله ديگر اينكه در هفتههاي ابتدايي همه تيمها آنطور كه بايد هماهنگ نيستند و ممكن است نتايج عجيب و غريبي هم در اين ميان رخ دهد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.