مشکل حل شد؛ پيکانيها به جم ميروند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مشكل اسكان اعضاي تيم پيكان در شهر جم رفع شد. پيكان روز جمعه بايد در شهر جم به مصاف پارس جنوبي اين شهر برود و اين در حالي است كه تا پيش از اين، اعضاي پيكان نسبت به اين موضوع كه نميتوانند در شهر جم اسكان داشته باشند و بايد به عسلويه بروند، معترض بودند. در اين خصوص سعيد فتاحي مسوول برگزاري بازيهاي ليگ برتر سفري به شهر جم داشت و توانست مشكل اسكان تيم پيكان در اين شهر را حل كند. با اين حســاب شــاگردان مجيد جاللي پنجشنبه راهي شهر جم شده و فرداي بازي (شنبه) مقابل پارس جنوبي به تهران بازخواهند گشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.