پيمان ميري در نفت مسجدسليمان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پيمان ميري هافبك فصل گذشــته نساجي مازندران كه با نفت تهران قرارداد داخلي بسته بود با فسخ قرارداد به نفت مسجدسليمان پيوست. او سابقه بازي در تيمهاي صنعت نفت آبادان، پارسه و سياهجامگان را در كارنامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.