رويارويييارانپورعليگنجيبابولونیا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم فوتبال الســد قطر بــا همراهي ژاوي هرنانــدز و مرتضــي پورعليگنجي، مليپوش ايراني روزهاي پاياني اردوي آمادهسازي اتريش را سپري ميكند. اين تيم كه اردوي آمادهسازي پيشفصــل ليگ ســتارگان را همانند ســال گذشته در اتريش برپا كرده است، تمريناتش را زير نظر مانوئل فريرا، سرمربي 71 ساله پرتغالي برگزار كرد. مرتضــي پورعليگنجي، مليپوش ايراني و يكي از بازيكنان كليدي تيم الســد در تمرينات روزهاي اخير تيمش آماده نشان داد. تيم الســد كه در اردوي آمادهسازي اتريش 4 ديدار تداركاتي را برنامهريزي كرده بود، امروز به مصاف بولونيا ايتاليا ميرود. پيش از 2 بازي ياران ژاوي و پورعليگنجي لغو شــد و فقط در ديدار با حريف تركيهاي به تساوي 4 بر 4 دست يافته بودند. مدافع مليپوش خوب كشــورمان در اين تمرينات و بازيها حضور دارد و توانسته همچنان يكي از مهرههاي مورد توجه سرمربي با تجربه الســد قرار بگيرد. پورعلي گنجي مثل اكثر بازيكنان تيم ملي در صدد است با آمادگي كامل در اختيار تيمش باشد، تا بتواند همچنان در ليســت نهايي كيروش بــراي جام جهاني 2018 روسيه حضور داشته باشد. السد قطر در فصل گذشته با اختالف اندكي صدرجدول را از دست داد و نتوانســت به عنوان قهرماني ليگ ستارگان قطر دست پيدا كند. بدون شك يكي از اهداف اصلي يــاران پورعلي گنجي تصاحب جام در فصل پيش رو است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.