تاسيسات از شكست پيروزي ساخت، مس با اقتدار در صدر

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

هفته ششــم ليگ برتر فوتســال با برگزاري 6 ديدار همزمان از ساعت 18 ديروز پيگيري شد . تأسيسات دريايي با نتيجه 3 بر 2 شهروند ساري را از پيش رو برداشــت براي اين تيم مســلم اوالدقباد و عليرضا وفايي 2( گل) گل زدند و علي ابراهيمي و محمدرضا كرد گلهاي شهروند را به ثمر رساندند. ديدار پارسيان شــهر قدس و مس سونگون با نتيجه دو بر صفر به نفع ميهمان به پايان رسيد. گلهاي مس ســونگون را حميد احمدي و فرهاد فخيم به ثمر رساندند. در ديگر بازي مســابقه مقاومت قرچك و هيات فوتبال قم با نتيجه تســاوي دو بر دو به پايان رسيد. گلهاي اين بازي را علي رهنما و بهنام فعال براي مقاومت و محمد كرماني و محمد رمضاني براي هيات فوتبال وارد دروازهها كردند. بازي نســبتاً پرگل شــهرداري ساوه و مقاومت البرز با نتيجه 4 بر يك به نفع ميزبان به پايان رســيد. دروازه مقاومت البرز را ناصر بابايــي و مهرداد كريمي (هر كدام 2 گل) باز كردند و احســان سهيلي هم دروازه شهرداري را گشود. پيش از اين ديدارها هم فرش آرا در ديداري پر هيجان با 7 گل از ســد ارژن شــيراز گذشت و بازي آتليه طهران قم و حفاري اهواز با نتيجه تساوي سه بر سه به پايان رسيد. با اين نتايج، تيم مس سونگون با 15 امتياز از 6 مسابقه، جاي خود را در صدر جدول ردهبندي ليگ برتر محكم كرد. فرشآرا با كسب 13 امتياز به جايگاه دوم جدول صعود كرد و تأسيسات دريايي كه دو گل خورده در نيمه نخست مقابل شهروند را جبران كرد و در نهايت به پيروزي دست يافت، با 12 امتياز و يك بازي كمتر در رده سوم جدول قرار گرفت. شهرداري ساوه موفق شد نخستين پيروزي فصل خود را كســب كند و از رده سيزدهم به نهم جدول رسيد. آذرخش بندرعباس با 3 و هيات فوتبال قم با 2 امتياز، به ترتيب در رتبههاي ســيزدهم و چهاردهم جدول جاي دارند. تيمهاي آذرخش بندرعباس و گيتيپسند اصفهان از ساعت 18 امروز در آخرين ديدار هفته ششم به مصاف هم خواهند رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.