حامد حدادي: خوشحالم كه باالخره مسوولي آمد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

بعد از صحبتهاي وزيــر ورزش و جوانان، حامد حدادي، خيلي كوتاه صحبــت ميكند كه در ايــن صحبت قدري هم دلخــوري از مديران قبلي وزارت ديده ميشود: «خوشحالم كه باالخره يك مقام عاليرتبه ورزشي در تمرينات تيم ملي بسكتبال حضور يافت. از حمايتهاي سلطانيفر از طرف مليپوشان تشكر ميكنم و اميدوارم حمايتهاي وزارت ورزش و جوانان كه نسبت به گذشته توجه زيادي به رشتههاي مختلف از جمله بسكتبال دارند، ادامه داشته باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.