نوروزي، قهرمان اولين دوره تور ايراني پينگ پنگ

Iran Varzeshi - - پرونده:‌نقش‌کمیته‌فنی‌در‌فدراسیو ‌نها -

اوليــن دوره تور ايرانــي پينگ پنگ در حالي تمام شــد كه عنوان قهرماني به افشــين نوروزي رســيد. فينال اين تور را در شــرايطي كه بازيكنانــي مثــل نيما عالميان در مراحل قبلي حذف شــدند، افشــين نوروزي و ميعاد لطفي برگزار كردند. اين بازي با نتيجه 4 بر 1 به ســود افشــين نوروزي به پايان رسيد تا او تور ايراني را خوب شروع كرده باشد. اميرحســين هدايي و امين احمديان نيز به صورت مشترك سوم شدند. در فينال انفرادي دونفره هم تيم نيما عالميان و حميدرضا طاهر خاني با نتيجــه 4 بر 3 تيم مهران احدي و ميعاد لطفي را مغلوب كرد و قهرمان شد. در اين بخش تيم دو نفره افشين نوروزي و امين احمديان به همراه تيم دونفره امين ميرالماســي و آرمان حاجي ئي هم به صورت مشترك سوم شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.