رحمتي: سرمايه گذاران موقعيت طلب به بسكتبال لطمه ميزنند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مربي سابق شيميدر معتقد است ورود سرمايه گذاران موقعيت طلب با سرمايه اندك به بسكتبال خدشه وارد ميكند. جواد رحمتي از جمله مربياني بود كه كارش را با تيم تازه تاسيس شيميدر در ليگ دسته اول آغاز كرد و پس از رساندن اين تيم به ليگ برتر، يك فصل هم آن را در ليگ برتر هدايت كرد و به جايگاه سوم رساند. اين روزها اما شرايط خوبي در تيمداري بسكتبال ديده نميشود و همين شيميدر و دانشگاه آزاد، زمزمههاي عدم حضور و كنارهگيري سر ميدهند: «ليگ برتر بسكتبال با توجه به شرايط اقتصادي كشور و تمايل نداشتن سرمايه گذاران درجه يك به حضور در ميادين ورزشي بايد با ٨ تا 10 تيم برگزار شود، چون نبود حاميان مالي درجه يك، راه را براي ورود بعضي سرمايه گذاران موقعيت طلب با سرمايهاي اندك به ليگ هموار كرده و بعد از گذشت زماني كم، بازيكنان و مربيان را ناراضي ميكند. با اين شرايط در نهايت به چهره بسكتبال خدشه وارد ميشود.» رحمتي كه همراه با تيم شيميدر از ليگ دسته يك به ليگ برتر صعود كرده بود ادامه ميدهد: «ليگ دسته يك بايد بدون شرايط سني باشد تا بازيكنان، مربيان و سرمايه گذاران در صورت صعود، با شرايط ليگ برتر بيگانه نباشند. همچنين ليگ دسته دو، با شرايط سني مد نظر شوراي سياست گذاري فدراسيون برگزار شود.» رحمتي به حضور تيم اميد ايران در مسابقات ويليام جومز هم اشاره ميكند: «به نظرم مسابقات ويليام جونز تجربه بسيار خوبي براي بازيكنان جوان است و سطح بسيار خوبي دارد. اميدوارم تيم ملي بسكتبال ب ايران هر سال به اين مسابقات اعزام شود. البته تيم ب بايد در طول سال هم زير نظر باشد و 30 تا 40 بازيكن در تيمهاي ملي الف و ب فعال باشند. همين سيستم براي كشورهاي چين و كره جنوبي هم وجود دارد و چند تيم ملي در اين كشورها فعال هستند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.