بارترا‌به‌كمك‌بايرن‌آمد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

از دســت رفتن پنالتي مارك بارترا بوروسيادورتموند را از رسيدن به قهرماني ســوپرجام آلمــان باز داشــت آن هم در ورزشگاه خانگي و مقابل ديدگان هواداران خودي. بعد از تساوي 2 بر 2، دورتموند 5 بر 4 به بايرنمونيخ باخت.

بارترا، بازيكن سابق بارسلونا كه تنها آســيب ديده حمله ماه آوريل به اتوبوس بازيكنان دورتموند بود، دوازدهمين ضربه پنالتي را به دستان اسون اولرايش كوبيد. دروازهبان بايرن كه تا بازگشت مانوئل نوير از مصدوميت از دروازه باوارياييها حفاظت ميكند، گفت: «ما پيشفصل خيلي خوبي نداشــتيم اما در اين بــازي همان بايرن واقعــي بوديم و ثابــت كرديم روحيه تيم برگشــته. بايد از فرصتها بهتر اســتفاده ميكرديم اما نتيجــه خوبي گرفتيم و به همين منوال ادامه ميدهيم.»

ماريو گوتــزه غايــب قهرمان جام حذفــي آلمان بــود در حالي كــه فاتح بوندسليــگا جروم بواتنــگ، داويد آالبا، آريــن روبن و خامــس رودريگس را در اختيــار نداشــت. بايرن كــه 27 مرداد نخســتين بــازي خود در فصــل جديد بوندسليــگا را برابــر بايرلوركوزن انجام ميدهد بــا اين پيــروزي روحيه خوبي ميگيرد چون از شــش بــازي خود در پيشفصل پنج تا باخت داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.