ژست قهرمانانه

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

قهرمان شدهاند، پس هر جور دلشان بخواهد ژست ميگیرند جلوي دوربین. بازیکنان بایرن مونیخ را ميگوییم که از دل تساوي 2 بر2 با دورتموند در سوپرجام آلمان یک جام بیرون کشیدند و با به ثمر نشاندن پنالتيهایشان قهرمان شدند. ستارههاي کارلو آنچلوتي در حالي جام قهرماني را از چنگ دورتموند درآوردند که 2 بار در جریان بازي و یک بار هم در ضربات پنالتي عقب افتاده بودند اما در نهایت جام را به بایرن مونیخ هدیه کردند. جالبتر از این بازي و اتفاقهایش اما ژســت قهرمانانهاي است که باواریایيها گرفتهاند و حتما ميخواهند بگویند که هر تغییري از دستشان برميآید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.