منچستر آماده، رئال ناآماده

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

منچســتريونايتد و رئــال مادريد در نخستين مسابقه مهم فصل يعني سوپرجام اروپا برابر يكديگر قرار ميگيرند در حالي كه پيشفصل متفاوتي داشتهاند اما بايد ديد آيا نتايج اخير روي اين بازي تاثير دارد يا نه.

تيم انگليسي تور تابســتاني آمريكا، نروژ و ايرلند را بــا بازيهاي خيلي خوب پشت سر گذاشت و هوادارانش را به آنچه در انتظــارش هســتند، نويــد داد. روملو لوكاكــو و نمانيا ماتيــچ خريدهاي جديد ثابت كردهاند كه ژوزه مورينيو در جذبشان اشتباه نكرده حداقل تا اينجا. البته ويكتور ليندلــوف به خاطر پنالتي كــه در بازي با رئال مادريد داد، مــورد انتقاد قرار گرفت. تيم مورينيو كه فصل قبــل در ليگ برتر ششم شد اما به لطف قهرماني در ليگ اروپا در ليگ قهرمانان ايــن فصل حضور دارد، در پيشفصل آمريكا لسآنجلس گلكسي، رئال ســالت ليك، منچسترسيتي و رئال مادريد را برده و فقط به بارسلونا باخت كه آن موقع از جادوي نيمار بهره ميبرد.

رئال مادريد اما در غياب ستاره خود، كريستيانو رونالدو پيشفصل خوبي نداشت كه با باخت برابر يونايتد در ضربات پنالتي آغاز شد. تيم زينالدين زيدان بعد يك بر 4 به ســيتي گوارديوال باخت و در نهايت 2 بر 3 مغلوب بارسلونا شد. تنها برابر تيم منتخب ليگ آمريكا كه امثال كاكا، داويد ويا، سباستين جووينكو و باستين شواين اشتايگر در آن بازي ميكردند، در ضربات پنالتي بــه پيروزي رســيدند. زينالدين زيدان اگرچه اصرار داشــت كه اين شروع غــم انگيز اهميتي ندارد اما چند روز قبل راجع به باختن چهار بازي در پيشفصل گفت: «احساس خوبي ندارم، نكات مثبتي هــم بوده امــا در مجمــوع رضايتبخش نيست.» اينكه آيا زيدان ميتواند ناكامي پيشفصــل را به موفقيــت تبديل كند و رئــال مادريد براي دوميــن فصل متوالي مثل ليگ قهرمانان، سوپرجام را ببرد، تنها زمان به ما خواهد گفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.