سوپرجام اروپايي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

مهمترين مسابقه امروز را شبكه سه روي آنتن ميبرد؛ ساعت03:32 بازي منچستريونايتد و رئال مادريد در سوپرجام اروپا. تا پيش از آن اما طرفداران برنامههاي ورزشي ميتوانند بنشينند پاي شبكه ورزش كه ســاعت 21 برنامه «روح پهلواني» را پخش میكند و ساعت 23 هم مسابقات دووميداني قهرماني جهان را.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.