ايست قلبي كوهنورد 69 ساله در علم كوه

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

کوهنورد تهراني به علت ایســت قلبي در علم کوه جان باخت. کوهنورد 69 ســاله تهراني که صبح دیروز همراه پسرش قصد صعود به قله علمکوه را داشت بر اثر ایست قلبي در منطقه تنگگلو جان باخت.

مهرزاد فرضي، مســوول مجتمعهاي فدراسیون کوهنوردي کالردشت و رودبــارك با تایید ایــن خبر ميگوید: «این فرد پــس از حدود 500 متر کوهپیمایي در مســیر تنگگلو به حصارچال دچار مشکل شده است. پزشکان ایست ناگهاني قلبي را دلیل مرگ این کوهنورد دانستهاند. در یک ماه گذشته این دومین کوهنوردي اســت که در علم کوه کشته ميشود. در همین مدت یک کوهنورد خارجي نیز در علم کوه دچار مصدومیت شدید شده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.