پنجشــنبه ،96/5/19 هفته سوم از هفدهمین دوره لیگ برتر، ورزشــگاه تختي تهران ساعت: 20:45 داور: علیرضا فغاني کمك ها: رضا سخندان و علي دودانگه

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

نگاه‌فنی

پرسپوليس و نفت حدود سه هفته بعد(۰3 تير) از بازي ســوپرجام دوباره به مصاف هم ميروند با اين تفاوت كه نفت تغييراتي داشته و به غير از اينكه حميد درخشان روي نيمكت مينشــيند از چند بازيكن باتجربه و سرشــناستر اســتفاده خواهد كرد. پرسپوليس بعد از دو برد نسبتا راحت حاال دنبال رسيدن به امتياز 9 و صدرنشــيني است و روي كاغذ شانس زيادي براي رســيدن به پيروزي دارد اما نفت آن تيم جوان و دست و پا بسته سوپرجام نيست. بازي در ورزشگاه تختي هيچ وقت براي پرســپوليس راحت نبوده و نفت با تمام مشكالتش ميتواند سد راه سرخها شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.