نمره متوسط براي ميالد محمدي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم احمــد گروژني در آخرين بــازي هفته پنجم ليــگ برتر روســيه برابر كراسنودار شكست خانگي 3 بر 2 را پذيرا شد.

ميالد محمدي، مليپوش ايراني تيم احمد گروژني نيز 90 دقيقه در تركيب اين تيم بازي كرد.

احمــد گروژني كه در ســه بازي ابتدايي فصل به پيروزي رسيده بود، همانند هفته قبل نتوانست به اين موفقيت برسد و با نتيجه 3 بر 2 مغلوب شد.

اسماعيل سيلوا ليما و آنتون اشوتز در دقايق 73 و 90 براي احمــد گروژني و الكســاندر مارتينوويچ، ويكتور كالســون و ايوان ايگناتــياف در دقايق 35، 76 و 90+2 براي كراسنودار گل زدند.

در اين ميان خبرگزاري ورزشي چمپيونات روسيه در ارزيابي فنــي عملكرد بازيكنــان 2 تيــم احمد گروژنــي و كراســنودار با مشــاركت كاربرانش نمره فني متوسط 6/5 را به ميالد محمدي اختصاص داد.

در جدول ردهبندي ليگ برتر روســيه هم تيمهاي زنيــت ســنپترزبورگ و لكوموتيو مسكو با امتيازهاي مشابه 13 در ردههاي اول و دوم قرار دارند.

در ميــان تيمهــاي لژيونرهاي ايراني روستوف 10 امتيازي چهارم اســت. سعيد عزتاللهي، مليپوش ايراني تيم روســتوف است كه در 5 هفتــه اخير ليگ برتر روســيه بازي نكرده اســت. تيم احمد گروژني با در اختيار داشــتن ميالد محمدي رتبه ششــم را با 9 امتيــاز در اختيار دارد. محمدي حضور 90 دقيقهاي در هر 5 بازي تيمش داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.