نمره خوب براي سردار آزمون

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

روبيــن كازان با بازي 90 دقيقهاي ســردار آزمــون، مليپوش ايراني در مصــاف با لكوموتيو مســكو به تســاوي يك بــر يك رضايــت داد. خبرگزاري ورزشــي چمپيونات روسيه در ارزيابي فني عملكــرد بازيكنان دو تيــم روبين كازان و لكوموتيو مسكو با مشــاركت كاربرانش به سردار آزمــون نمره فني خوب هفــت را اختصاص داد. ريفات، هافبــك جوان روبين كازان كه زننده گل تيمــش از روي نقطه پنالتي بــود نيز با دريافت نمره فني هشــت بهعنوان بهترين بازيكن ميدان شناخته شــد. روبين كازان هماكنون با كسب 9 امتياز از پنج بازي، رتبه نهم جدول ردهبندي ليگ برتر روسيه را در اختيار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.