هوادار روبين درگذشت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

يكي از هواداران تيم روبين كازان در جريان بازي اين تيم برابر لكوموتيو مسكو جان خود را از دســت داد. حال ويچســواو گريتكوفسكي، هوادار 60 ساله تيم روبين كازان در جريان ديدار اين تيم مقابل لكوموتيو مسكو در ورزشگاه كازان وخيم شد و به رغم حضور سريع پزشكان، روي سكوها درگذشت. اشگاه روبينكازان دقايقي پس از پايان بازي با لكوموتيو مسكو در هفته پنجم ليگ برتر روسيه كه با تساوي يك بر يك پايان يافت پيام تسليتي صادر و با خانواده ويچسواو گريتكوفسكي ابراز همدردي كرد. قربان بردي اف، ســرمربي تيم روبين كازان نيز نشســت خبري خود را اينگونه آغاز كرد: «پيش از هر چيز ميخواهم همدردي خود را با خانواده و دوســتان هوادار درگذشته تيم روبين كازان اعالم كنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.