اميد دايي به مليپوش شدن عباسزاده

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمد دايي مربي سايپا كه از پيروزي تيمش مقابل استقالل خوزستان خيلي راضي است، به تعريف و تمجيد از بازي محمد عباسزاده ميپردازد و ميگويد اميدوار اســت اين بازيكن به تيم ملي دعوت شــود: «عباسزاده از بازيكنان خوب ما محسوب ميشود و حتي در بازي گذشته هم 2 موقعيت گل براي ديگر بازيكنان درست كرد. عباسزاده شرايط خوبي دارد و به نظر من بازيكن بزرگي است. از نظر من عباسزاده با ادامه همين روند ميتواند به تيم ملي هم برسد و براي تيم ملي هم گل بزند.» دايي درباره اينكه خيليها اعتقاد دارند اين تيم رقيب خوبي براي پرسپوليس در راه قهرماني است، ميگويد: «از االن نميشود در مورد اين موضوع حرف زد، بايد ‪8 ۷،‬ هفته از ليگ بگذرد تا ببينيم آنموقع وضعيت چطور است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.