تمرين سايپا تعطيل شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علي دايي سرمربي سايپا بعد از پيروزي مهم مقابل استقالل خوزستان تصميم گرفت، تمرين امروز تيمش را تعطيل كند. سايپا در هفته ســوم ليگ برتر، موفق شــد استقالل خوزســتان را در گرماي اهواز شكست دهد. اين پيروزي باعث شــد علي دايي به تيمش يك روز بيشتر استراحت دهد و تمرين امروز را تعطيل كند تا بازيكنان با روحيه بهتري به تمرينات برگردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.