اميد هيرنفين به قوچان نژاد

گوچي آماده حضور در شهرآورد شمال هلند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هيرنفين امروز در نخســتين هفته از مسابقات ليگ برتر هلند ميهمان خرونينگن اســت كه اين بازي به شهرآورد شمال هلند مشهور است. سايت فوكس اسپورت هلند از پوســتر اين بازي مهم رونمايي كرد كه تصوير رضا قوچان نژاد، مهاجم ايراني هيرنفين در اين پوستر بود. هيرنوين اميدوار است با درخشش قوچان نژاد بتواند اين شهرآورد حساس را به سود خود به پايان ببرد و سه امتياز را كسب كند. گوچي پس از دريافت پيشنهادهاي چشمگير به همه آنها پاســخ منفي داد و تصميم گرفت در هيرنفين بماند و يك فصل ديگر با پيراهن اين تيم در ليگ هلند بازي كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.