دو بدمينتونباز ايران به دور سوم مسابقات بلغارستان رسيدند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در دور دوم مســابقات جوانان بدمينتون بلغارستان، سه نماينده دختر و پســر ايران به رقابت پرداختند كــه در پايان يك نفر حذف و دو نفر ديگر راهي دور سوم شدند.

در بخش پسران، امير جباري توانست با نتيجه 2 بر صفر مسعود سزار از تركيه را شكست دهد. جباري در دور سوم به مصاف نماينده بلژيك ميرود. اما در بخش دختران، هديه شمس با نتيجه دو بر صفر بازي را به پترا پوالنك از اسلووني واگذار كرد و حذف شد اما ثمين عابد خجسته با نتيجه دو بر يك اال سودرستروم از سوئد را شكست داد. او در دور سوم بايد با نماينده فرانسه رقابــت كند. در دور اول جدول دونفره هم تيم مهدي انصاري و امير جباري با تيم فرانسه رقابت ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.