مطوری مربی برق شد، كاسيميرو سرمربی استقالل اهواز

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمد مطوري، بازيكن ســابق برق شــيراز و مربي فصل گذشــته قشــقايي بهعنوان دستيار اصغر كالنتري به كادر فني فجرسپاسي اضافه شــد. تيم فجر سپاســي شــيراز در هفته دوم رقابتهاي ليگ يك روز دوشنبه از ساعت 18 در تبريز به مصاف تيم فوتبال ماشينسازي خواهد رفت.

ضمن اينكه آلفردو كاسيميرو سرمربي سابق صنعت نفت آبادان كه توانســته بود، دو بار اين تيم را به ليگ برتر بياورد هدايت تيم اســتقالل اهواز را برعهده گرفت. قرار است به زودي تمرينات اين تيم زير نظر اين مربي پرتغالي آغاز شود. استقالل اهواز فصل پيش به ليگ دو سقوط كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.