دانشگر: مقابل استقالل هم برد میخواهيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســايپا اين هفته در بازي خارج از خانه مقابل اســتقالل خوزستان به پيروزي رسيد. محمد دانشگر مدافع نارنجيپوشــان كه عملكرد خوبي در بازي هفته سوم داشت حاال اميدوار است تيمش در بازي مقابل استقالل تهران هم به ۳ امتياز برسد. مدافع سايپا در رابطه با پيروزي 2 بر يك مقابل استقالل خوزستان ميگويد: «بازي بسيار خوبي انجام داديم. هر دو تيم قبل از اين بازي 4 امتيازي بودند و براي برد به زمين آمدند. خدا را شكر ما نمايش خوبي در اهواز داشتيم و بهتر از حريف بازي كرديم. گرماي هوا كار ما را سخت كرده بود ولي بچهها زحمت كشــيدند و ۳ امتياز مهم گرفتيم. يك پنالتي هم به سود ما گرفته نشد، توپ به دست مدافع استقالل خوزستان برخورد كرد كه داور آن را پنالتي نگرفت.» محمد دانشگر در مورد اينكه آيا اين تيم ميتواند مدعي قهرماني يا كسب سهميه آسيا باشد، توضيح ميدهد: «ما تيم خيلي خوبي داريم و سايپا جوانهاي باانگيزهاي در اختيار دارد. در هر بازي فقط با هدف پيروزي وارد زمين ميشويم ولي فكر ميكنم صحبت كردن در مورد سهميه آسيا يا قهرماني زود است. بايد بازي به بازي جلو برويم و حاال به فكر مسابقه بعدي با استقالل هستيم. پنجشــنبه در بازي با استقالل دنبال كسب ۳ امتياز خواهيم بود و هدفي جز برد نداريم. اميدوارم بازي زيبايي انجام دهيم و به هدفمان برسيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.