گوچی با گل شروع کرد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

رقابت های لیگ اردیویژه هلند با درخشــش رضا قوچان نژاد ستاره ایرانی هیرنفین آغاز شد. در هفته نخست این رقابت ها هیرنفین با حضور ثابت رضــا قوچاننژاد در دیدار پایانی هفته اول اردیویژه در اســتادیوم یورو بورگ در دربی شمال این کشور مقابل خرونینگن قرار گرفت. مورتن سورسبی در دقیقه 6 هیرنفین را با یک گل پیش انداخت ولی این نتیجه تــا پایــان نیمه اول پابرجا نبــود و این تیم موفق شــد دومین گل را در دقیقه 40 با پاس در عرض دنزل دومفریس و شــوت بغل پا و تک ضرب قوچاننــژاد در مقابل دروازه خالی خرونینگن به ثمر برســاند تا با برتری 2 بر صفر راهی رختکن شــود. رضا قوچاننژاد فصل قبل با زدن 19 گل، بهترین گلزن هیرنفین شــد و در جدول گلزنان لیگ اردیویژه در جایگاه ســوم قرار گرفت؛ همچنین این مهاجم ملیپوش ایرانی یک گل در جام حذفی هلند به ثمر رساند. در دیدار رفت فصل قبل نیز قوچاننژاد سومین گل هیرنفین را مقابل خرونینگن زده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.