بليك: ما را خيلي معطل كردند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

يوهان بليك هم تيمي بولت به شدت از مقامــات برگــزاري رقابتهاي قهرماني جهــان در لندن انتقاد كرد كه اجازه دادند مراسم اهداي جوايز پرش ارتفاع زنان بيش از حد طول بكشــد كه باعث شــد رقابت امدادي با 10 دقيقه تاخير شروع شود.

بليك همچنين گفــت بولت قبل از مسابقه هم حس خوبي نسبت به اين تاخير نداشته: «يك اسطوره ورزش نبايد چنين پاياني داشته باشــد، بهعنوان يك دوست واقعي، خيلي ناراحت شــدم. آنها خيلي ما را معطل كردند، اين واقعا بي رحمانه بود. يوسين ناراحت بود و ميگفت حس خوبي ندارد.» كوين جونز دكتر تيم جاماييكا هم گفت: «هوا كمي سرد شده بود و بچهها گله داشتند.»جاستين گاتلين كه در فينال صد متر، بولت را شكست داد و قهرمان شد نيز از برگزاري مســابقه انتقاد كرد: «ما لباس هايمان را كمي زود در آورديم و سرما بولت را اذيت كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.