صادقيان با قراردادی يكساله در سپيدرود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پيام صادقيان هافبك مهاجم پيشين تيم پرسپوليس به سپيدرود رشت پيوست. صادقيان كه فصل گذشته در ماشينسازي تبريز حضور داشــت و نتوانســت عملكرد چندان خوبي در اين تيم داشــته باشــد، ديروز با قراردادی يكساله به تيم سپيدرود رشــت ملحق شــد. هافبك پيشــين تيم پرســپوليس كه فصل گذشــته در ماشين ســازی تبريز شــرايط خوبی نداشت، اين فصل قصد داشــت به نفت تهــران برود و شــاگرد علی كريمی شــود. او حتی چند جلسه در تمرينات نفت تهران هم شركت كرد اما با رفتن علی كريمی و سرمربی شدن حميد درخشان در نفت تهران، صادقيان هم اين تيم را ترك كرد تا حاال به سپيدرود رشت برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.